Buljarica Bay Koncept Master Plan 2013- BBKMP 2013 je zadnji projekat na ovom zaliva koj predviđa potencijalni razvoj Buljarice kao urbanoj lokaciji.

PDL-DarGroup je autor nacrt BBKMP 2013 ali nema pravni osnov da drži u tajnosti projekat koji uključuje privatni i javni sektor Crne Gore.

Zahvaljujući BerlinLeaks ove informacije je sada u potpunosti dostupna.

U skladu sa zakonom o slobodnom pristupu informacijama, posebno kada je predmet plana crnogorska zemlja i more odnosi se na citav narod​, informacioni sistem bottom up može da obezbjedi aktivno učestvovanje svih strana direktno: države, investitora, ali i privatnih vlasnika koji se zalažu za zaštitu njihove imovine, kao i učešće u procesu donošenja odluka vezanih za eksploataciju njhovih posjeda.

Zapravo, svaki projekat jednostavno je neizvodljiv bez dogovor sa zemlijoposjednicima.

Click za povecanje slike